PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTŁA

W celu dokonania Pierwszego Uruchomienia, które jest warunkiem uzyskania gwarancji, skontaktuj się z naszym serwisem.

W ramach pierwszego uruchomienia zapewniamy:

  • sprawdzenie poprawności montażu kotła w zakresie obowiązujących przepisów
  • odpowietrzenie kotła od strony CO i gazu
  • podłączenie kotła do zasilania elektrycznego
  • podłączenie do listwy elektrycznej kotła programatorów, czujników zewnętrznych, sterowników
  • sprawdzenie i regulacja mocy kotła
  • sprawdzenie i regulacja mocy startowej
  • sprawdzenie i regulacja parametrów użytkowych kotła
  • sprawdzenie poprawności działania elementów zabezpieczających
  • instruktaż użytkowania urządzenia i powiązanych z nim sterowników

Pierwsze Uruchomienie nie obejmuje: napełnienia wodą, płukania i odpowietrzenia instalacji CO, podłączenia kotła do przewodów kominowych, montażu na ścianach sterowników, programatorów, sondy zewnętrznej itp, przystosowania kotła do pracy z innym rodzajem gazu, usunięcia wad instalacji nie związanych z kotłem (wycieki, błędy instalacyjne), kosztów dojazdu Serwisu do miejsca instalacji kotł